sósav biztonsági adatlap

25 июн. 2010 г. ... Cif Inox Spray. BIZTONSÁGI ADATLAP. CIF INOX SPRAY. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A KÉSZÍTMÉNY NEVE.

Betadine® oldat. Felhasználás: Bőr és nyálkahártya fertőtlenítőszer. Gyártó cég: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

1.1 Termék azonosítója. Megnevezés: PREDATOR ANTIFLU DEZINFEKCE WHO. Egyéb azonosítási eszközök: nincs megadva. REACH regisztrációs szám:.

veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. ... Tűzveszélyességi osztály:.

Cif Inox spray. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Terméknév. : Cif Inox spray. Termék kód. : 67365392.

22 сент. 2009 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Akrilnitril.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Envikon 97 Kft. JABA Ablaktisztítószer. Nyomtatva: 2016.10.19. Verziószám: 1. Kiadva: 2016.10.19. 1. Azonosító adatok.

citrom. pH-érték (1%-os vizes oldat):. n. a.. Olvadáspont. -95 Celsius. Forráspont: 176 Celsius. Lobbanáspont: 48 Celsius. Tűzveszélyesség: nem gyúlékony.

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

1.4 Forgalmazó: SCA Hygiene Products Kft. H-1021 Budapest, Budakeszi út 51. Telefon: (36) 1 392 2161. Fax: (36) 392 2160; www.tork.hu.

15 июл. 2019 г. ... köhögés vagy nehéz légzés folytatódik. 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK.

28 июл. 2009 г. ... TORK Premium pipere folyékony szappan ... A készítmény felhasználása: folyékony szappan — kozmetikum ... Glycerin 99,5% (Glicerin).

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected] A biztonsági adatlapért felelős ...

18 июл. 2014 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Ciklohexanol.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

Krarusz Kft. 1907/2006/EK irányelv szerint. 8200 Veszprém, Csemete utca 3. Brill Jégoldó. Oldalszám: 1 / 11. Változat:1.0. Felülvizsgálat: 2.

Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Szulfadimidin.

Peru balzsam. Kiadás dátuma: 2018.03.29. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.03.29. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Szállító: Krarusz Kft. 8200 Veszprém Csemete utca 3 . Nyitva tartás: 07:00 – 15:00 Hétfő-péntek. 2. Szakasz:Veszély meghatározása.

2 июн. 2020 г. ... Silicone-Spray ... Aerosol 1, H222, H229. Skin Irrit. 2, H315 ... begyulladás veszélye, ott antisztatikus védőruházatot kell viselni.

CHEMOCID. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Penészgátló adalék festékekhez, tapétaragasztókhoz, ...

23 июл. 2018 г. ... Kereskedelmi megnevezés: DPD No.1. · Cikkszám: 00511051, 511001BT ... Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

9 авг. 2017 г. ... 1.1 Termékazonosító. · Kereskedelmi megnevezés: HP. · Cikkszám: 0781-319-84.., 0781-319-8065, 0781-319-8066. · 1.2 Az anyag vagy keverék ...

bőrirritáció, vagy kiütések jelennek meg, orvoshoz kell fordulni. ... A megszilárdult beton vagy cement vágása, törése vagy őrlése porszerű részecskéket.

Malagrow Kft., 5000 Szolnok, Újszászi út 38. 1.3 Vészhelyzet esetén hívható telefonszám. Tel: +36 56 411 404. 2. ÖSSZETÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL.

10 июл. 2020 г. ... Azonosított felhasználás: mikrobiológiai készítmény, termésnövelő. A növényi növekedést elsősegítő rhizobaktériumokat és arbuszkuláris ...

5 июн. 2018 г. ... SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet ...

23 мар. 2018 г. ... TRINÁT SPRAY AKRIL LAKK ... Aerosol 1, H222, H229. Skin Irrit. ... begyulladás veszélye, ott antisztatikus védőruházatot kell viselni.

Anyag: P1; P2 és P3 építőipari Duzzasztott Perlit verziószám: 3.1 oldalszám:1/5. 1. Az anyag (készítmény) és a társaság/vállalkozás azonosítója.

SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó folyadék verzió: 3.0-HU. Készült: 2020. Március 20. Felülírja az előző verziót. 1. BIZTONSÁGI ADATLAP.

Kemobil Kft. Kemobil Kft. H-2890 Tata, Agostyáni út 81. H-2890 Tata, Agostyáni út 81. ... E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected] 1.4 Sürgősségi telefonszám. Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon 07-15 h): 06-34-382-655.

Kemobil ZRT. H-2890 Tata, Agostyáni út 81. Telefon: +36-34-382-655. Fax: +36-34-382-417. E-mail: [email protected] 1.4.2 A forgalomba hozatalért felelős ...

7 янв. 2012 г. ... DUNAPLASZT PRIMER. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,illetve ellenjavallt felhasználása: Korróziógátló festék.

4 апр. 2017 г. ... Kerex Uszoda és Szabadidőtechnikai Kft. 1117. Budapest. Budafoki út 111-113. MAGYARORSZÁG. Telefon: 0036 1 204 3500. Fax: 0036 1 204 3501.

14 авг. 2019 г. ... MOL Essence 10W-40 részszintetikus motorolaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt ...

verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Burgonya keményítő. Szinoníma/az anyag latin neve:.

Cas-szám. EINECS-szám. Jelzés. R-mondatok. <35% cink klorid. 7646-85-7. 231-592-0. C; N; Xn. 22-34-50/53. <10% ammónium klorid. 12125-02-9. 235-186-4.

19 февр. 2018 г. ... HÉRA PENÉSZGÁTLÓ LEMOSÓ OLDAT. BIZTONSÁGI ADATLAP ... szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy.

7 мая 2018 г. ... Kénsav 30-40% (kénsav, elektrolit akkumulátorokhoz). A szállítónak fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját százalékban. A.

17 мар. 2016 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai. CFH Löt- und Gasgeräte GmbH. Társaság: Bahnhofstr. 50. Cím: D-74254 Offenau. Város: Telefon:.

Glory sept fertőtlenítő folyékony szappan. Oldal 1 / 10. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító.

Nemesvakolat extra. 1 / 11. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: Nemesvakolat extra.

SZAKASZ. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termék azonosító. Anyagnév: Foszforsav. Márkanév: Rozsdamaró. EK szám: 231-633-2.

Fémallergia (különösen ezüst) esetén használata nem megengedett. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK. Nem tűzveszélyes. 5.1. Oltóanyag: „B” osztályú oltószer: pl.

kerozin (ásványolaj), hidroszulfurizált. Xn; R65 / R66. 10 - 20. Kiegészítő utasítások. Az R-mondatok pontos szövegét lásd 16. bekezdésben.

Terméknév: MOL Liton LTA 3EP lítiumbázisú kenőzsír ... Veszélyes összetevő(k): - ... A szembe került anyagot azonnal mossuk ki bő vízzel 10-15 percig.

Baumit Kft. H-2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.:+36 33 512-910. E-mail: [email protected] A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: labor, alkalmazástechnika.

Készítmény neve: FERROPASSIT ROZSDAOLDÓ. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító. Terméknév.

Kémiai név: Propionsav. CAS-szám: 79-09-4. REACH regisztrációs szám: 01-2119486971-24-0000, 01-2119486971-24-0002. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő ...

Szulfaminsav. EK: 226-218-8. CAS: 5329-14-6. Index:016-026-00-0. REACH Reg.szám: 01-2119488633-28-. XXXX. 5- 10. Skin Irrit. 2, H315. Eye Irrit. 2, H319.

19 нояб. 2012 г. ... Veszélyt meghatározó komponens: foszforsav, szulfaminsav. Összetevők a 648/2004/EK szerint: 15 – 30% foszfátok. 2.3. Egyéb veszély.

Powerpak Kft. Verziószám: 1.0. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült: 2020.03.19. Cleanme.life kézfertőtlenítő gél. Oldal 1 / 9. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

29 апр. 2017 г. ... TRIKOLOR KERÍTÉSLAZÚR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Product name ... Hungarian (HU). Hungary. Magyarország. Page 2. TRIKOLOR KERÍTÉSLAZÚR.

2.2. Címkézési elemek. 1272/2008 sz. (EK) Rendelet. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén. 5-15% Szulfaminsav, <5% Foszforsav.

Lenor Gold Orchid Folyékony mosószer. A termék azonosítója. 91791285_RET_CLP_EUR. Szinonimák. PA00217437. Termékcsoport. Kereskedelmi termék.

Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Aquamax. 5. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: Aquamax.

A készítmény fő komponense: propionsav …%, Ammónium-propionát, Propán-1,2-diol, víz. Veszélyes összetevők (GHS) az 1272/2008/EK-rendeletnek megfelelően.

16 окт. 2016 г. ... Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Aquamulti. 8. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

18 февр. 2011 г. ... Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Pluszaph – PH PLUS. 6. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.