korall folyóirat

Mong Attila: János vitéz a Gulagon. Helikon, Budapest, 2008. 191 oldal. Mikor János vitéz megtudta, hogy mire hazatért, Iluskát már eltemették, egy dara-.

2,1–2,3%-ra teszi: „itt cca. 10.000 homosexuális férfi és legalább ugyanannyi nő él. Statisztikám, mely 3425 homosexuális férfi adatait mutatja, ...

A dokumentumfilmet Ember Judit és Gazdag Gyula rendezte 1972-ben.1. A határozat, amelynek eredeti címe „párthatározat” lett volna, mára filmklasszi-.

Benda Judit. A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán. A középkori Buda topográfiai képének, azaz térképének sikeres ...

Benda Judit a csendes háttér. A nők munkalehetőségei a középkori Budán. Az európai középkori kódex-illusztrációkon a nők lényegében minden munkafo-.

tartását, a pauperizmus terjedésére következtethetünk.4 Az agrárjellegű Békés megyében az ellátatlanok száma 1916 végétől 1917 nyaráig 43 000-ről 89 000.

1 Szilágyi Márton 2010: Csokonai Vitéz Mihály pályafutása. ... a Lilla-versek előszavában vázolt tudatosságot is figyelembe véve irodalomtörté-.

UniCredit Bank: 10918001–00000028–60920003 ... nyek rendszerének alapjai nem alulról szerveződve, hanem a felvilágosult abszo-.

Kovai Melinda Politika, hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kór rajzain1 című PhD-értekezésének vitája a magyar akadémiai élet különleges ...

homoszexualitás témájában magyar nyelven (magyar szerzőtől vagy fordításban) ... Néhány klasszikus meleg-leszbikus historiográfia: Halperin 2002; ...

a testületbe delegálhatta képviselőjét” – summázta Del Medico Imre – „rés kelet- kezett azon a falon, amely a közvéleményt a fővárosi ügyekbe való ...

monográfia Czifra Mariann tollából, amely a nyelvújítás irodalomtörténetben ... 1 Czifra Mariann 2013: Kazinczy Ferenc és az ortológusok.

ketten saját szempontjaik szerint mutatják be az esetet. ... MERÉNYLET A VEZÉRKAR ELLEN 9 ... let könnyen a hadsereg ellen hangolhatja a közvéleményt.

Nevünk: KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET ... Előbb tengeri úton – mint ... mint amennyire ez a kegyetlen nép áhítja a csata napját, ugyanis a harcon ...

betegségekkel küszködünk; feleségem veszélyes pajzsmirigy-túltengést szerzett, ... fordulnak elő együtt ismétlődve az a, b, c és d típusok, bár b típus e, ...

Kiss Zsuzsanna. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában*. A gazdasági egyesület-alapítások dinamikájának vizsgálata1 azt ...

104 A használati nyomok is ellentmondanak e feltevésnek; v. ... ség kialakulása), vallási elképzeléseknek (a túlvilágról és az istenek világáról alkotott.

képzőművészeti gyakorlatot, az intézményesülés folyamatát, a képzést magát, va- lamint a szakszerűen képzett és képesített nők professzionális működésének ...

Amerika a 19. század második felében – magyar szemmel. UTAZÓK ÉS NÉZETEK ... zemény; de aztán vannak apróbb istenei is. Elve szerezni, de nem takarékoskodni ...

Fallenbüchl Zoltán • A nyugdíj – kegytől a jogig (1600–1790) ... „Nobiles habentes domos, a civibus admoneantur ut solvant inpositionem.” Corpus Statutorum.

[email protected]. Havadi Gergő (1976) szociológus, Ph.D. hallgató. (ELTE TáTK) [email protected]. Horváth Zita (1970) történész.

rom nagy társadalmi tömb alakult ki: a nem mezőgazdasági (ipari, ... elfogadva az ideológiai korlátokat – mindvégig próbáltak tá- gítani. ... A nádorhoz já-.

ra is. Arra a kultúrára, amelyet a másoktól való eltérés révén egységesnek láttat, ... A cikk magyar fordítását lásd jelen kötetben: Korall 26. 25–53.

filmek a holokauszt helyszíneit rekonstruálják: visszatérés a helyszínre; a múlt ... 1 Film és kollektív emlékezet kapcsolatáról bővebben lásd Murai 2008.

csán talán elsőként jut mindenkinek az eszébe, vagyis a csata többnyire telje- ... nek, az 1863. július 1–3. között lefolytatott gettysburgi csatának a ...

Jelen tanulmány fókuszában egy 19471-ben megjelent kötet áll - Zsolt Ágnes: Éva lányom. Napló -, melyet az Új Idők Irodalmi Intézet adott ki, rendkívül.

8 февр. 2021 г. ... Jelentés az Magyar Kommunista Párt IV. kerületi pártszerveze- ... Szapárfalun például nem volt zászló, de a következő felirat.

1 мар. 2014 г. ... felső grammatikai osztályig, ám már a rá következő tanévben megnyílt a felső tagozat. Ettől kezdve Pesten teljes gimnázium működött, sőt, ...

Kiadja a KORALL Társadalomtörténeti Egyesület ... Terjesztés: [email protected] ... Viszonylag ritkán maradt fenn fotó, rajz vagy festmény azokról a ...

Toronyi Zsuzsanna. Egy budapesti kert történetei. „Amikor a veszély vagy fájdalom túl közelről érint bennünket, semmiféle gyönyörérzetet nem képes.

tulajdonosokkal szemben a kozos koltseg viselesere vonatkozo szabalyok szerint. ... Egyeb esetben a tobblet kozoskoltseg-hozzajarulas merteket, illetve a.

10 мая 2014 г. ... A magyar színésznők öltözködésének hatása a divatra. 46. Czingel Szilvia. A látható és láthatatlan divat. A modern fehérnemű.

vagy nemzeti múzeumokhoz tartozó skanzenek, melyek a roma kultúra néprajzi ... Zsidók vallásváltása Magyarorszá- gon a reformkortól az első világháborúig.

Szerinte nem lehet egy-egy közösség kultúrájának virág- zó vagy kiábrándult voltát egyértelműen a polgári fejlődés (vagy fejletlenség) egy-egy.

3 Győri Zsolt szerint a filmet azért tilthatták be, mert (a film alaptörténetével ... Egy-egy francia és NSZK beatfilm (Bolondos újoncok, Heintje) mellett.

kella, Caarelsen & Co., Amsterdam ... kek. Arra neveltem tanítványaimat, hogy ezt a hármasságot soha ne hagyják figyel- men kívül, ezért igyekeztem őket az ...

indítékaira, az utazók elvárásaira és az utazás tudományára, például arra, aho- ... si rovatokkal („heads for inquiry”), ahogy a 17. században mondták, ...

A Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem Carlo Ginzburg tanulmányainak első magyar nyelvű válogatása.1 Míg a szerző Amerikában az egyik legjelentősebb.

Papp Barbara: A „modern értelmiségi nő"-szerep megjelenési formái dr. Magyary. Zoltánné dr. Techert Margit életében, emlékirat-töredékeiben. Szívós Erika:.

lójától - legalábbis a divat és a városi öltözködés területén - meglehetősen határo- ... amelyekből a jelen, a mai divat merít."29 Voltak időszakokat és ...

írta Makkai László és Miskolczy Ambrus. Budapest, 1992. 9. Jellemző erre a stratégiára előszavam: Az átláthatóság jegyében dekonstrukció – rekonstrukció.

18 мар. 2018 г. ... Az ok egyszerű: emberundor, ember- iszony. A megoldás is egyszerű: végleges kivonulás. Tökéletesen felkészültem az egyszemé- lyes exodusra.

Kulcsszavak: kriptovaluta, motiváció, befektetési szokások, Bitcoin ... kriptovalutát jegyeznek a kriptovaluta tőzsdék. ... Az MNB, a NAV,.

23 сент. 2019 г. ... alrendszerek közötti pénzforgalomból adódik - ki kell szűrni, ... nyvek.html (letöltés 2019. 03. 31) ... http://www.agr.unideb.hu/ebook/.

gipszbeton. E dermesztett beton (szövetszerkezet) építési mód kialakítása Sámsondi Kiss Béla munkásságán alap- szik. Kászonyi gábor szerkezettervező mérnök ...

barokk mesterek, köztük Johann Sebastian Bach szellemiségével. ... a 27 gyermek- és nôi kar, BB 111a (1935–1936) darabjaiban, és bár Bartók barátja, ...

munkaközösségének a jóvoltából Kós Károly „Kalotaszeg"-e immár nem osztozik laptársai sorsában, vagyis nemcsupán a sajtóbibliográfiák kurta címleírásai és a ...

Interkerám Kft. ▫ KK Kavics Beton Kft. ▫ KŐKA Kft. Kötés Kft. ▫ KTI Kht. ▫ Kvarc-Ásvány ... The author of present paper worked together with Augusztin.

12 мая 2005 г. ... ZIMONYI ÁKOS DOKTORANDUSZ: Megjegyzések az ephesosi orvosi ... DEBRU, A.: Les démonstrations médicales à Rome au temps de Galien.

1 апр. 2020 г. ... filmek alapját képezik, ugyanígy a Földön ... Mitológiai témájú filmek pél- ... zások előre meghatározott logikai sorrend alapján történtek.

22 февр. 2015 г. ... kvarc-ásvány kft. ... [Q: Kvarc, F: Földpát, C: Kalcit, CSH: Kalcium-szilikát-hidrát, NCSH: ... fajta az agresszív kémiai korrózió ellen.

lan hangnemváltás a rövid szapphói sor költôi hatásának frappáns zenei megfele- ... megszólaló nápolyi hangzat, melynek alt szólambeli gesz hangjával ke-.

3 мая 2021 г. ... DANIEL KEHLMANN, az 1975-ben született osztrák író humorával, ... Ágyára egy másik beteg került. Lutz Se. Na? A k ác ré le sz. K fá.

15 апр. 2021 г. ... a földön összegyűrt cigis doboz, becsapódott aszteroida, a gyűrt részeknél az eső fény különös albedó. és csak hull a vizelet, ürítő esőnek,.

10 янв. 2019 г. ... gá tegye? ... tetének,6 amely magyarul leginkább így értelmezhetô: a zene mint ... A Grove Music Online Erkel-szócikkében LegánŸ Dezsô a ...

4. táblázat Az Oxidtron kémiai osszetételének meghatározása ICP-AES ... 5. ábra Az 1% Oxidtron tartalmú lágy PVC sósavlehasadás vizsgálata 170 °C-on.

rest Kelly, a beneventán ének szakavatott ismerôje is rámutat.20 Az ôrhang ... a himnusz szövege a „Paradisi gloria” szavakkal, a mennyország képével zárul.

7 июл. 2021 г. ... emberi varjakra való utalás, ki a „legyőzi a jó a rosszat” záró gondolat. Átíródtak ... Plank A ntal: Fuvallat (vas, 10. 5×84×53 cm. , 2018) ...

egy asztalnál ülve a gyermekeinkkel, a fiatalabb gene- ... gi környezet generál. ... messzi-messzi galaxisban, hanem annál azért közelebb, Júdeá-.

betörését a magyar művészeti-irodalmi életbe. Megalapításáig A Hét számított a modern irodalom legfontosabb fórumának, ez a lap gyűjtötte maga köré a fiatal ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.