1. MIT JELENT ISTENT SZERETNI - Pasaréti Református Gyülekezet

3 нояб. 2019 г. ... ságra mondják rá, hogy most érzed igazán, hogy Isten szeret téged, és te is Őt. Csak sajnos ez érzelmi manipuláció, amihez nincs köze a ...

1. MIT JELENT ISTENT SZERETNI - Pasaréti Református Gyülekezet - összefüggő

3 нояб. 2019 г. ... ságra mondják rá, hogy most érzed igazán, hogy Isten szeret téged, és te is Őt. Csak sajnos ez érzelmi manipuláció, amihez nincs köze a ...

3 нояб. 2019 г. ... Ismeret nélkül is lehet, látatlanban szeretni, de az nem a mély, igazi szeretet, amit Isten kér az Övéitől. Ő azt mondja, hogy is- merj meg ...

10 июл. 2014 г. ... Vidámítsd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem föl, Uram, lelkemet. Mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó, igen kegyelmes.

16 июн. 2016 г. ... DÁVID, A HETEDIK FIÚ. Énekek: 105,1-3; 633. Lekció: 1Krónika 2,1-15. Alapige: 1Krónika 2,1-15. Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, ...

ünnep, mert Jézus Krisztust megvetik. Két éve Ame- rikai közvetítéssel egy újfajta meg- közelítése van itt nálunk is a ka- rácsonynak: a grincsfa (vagy.

20 окт. 2019 г. ... MENYASSZONY KERESTETIK. 2 életünket ezzel vedd körül most is, és engedd meg, hogy hívásodra válaszoljon a mi szívünk!

29 мар. 2013 г. ... A KERESZT EREJE. Alapige: 1Korinthus 1,18. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,.

26 нояб. 2000 г. ... legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, boldogan valljuk mi ...

26 июн. 2016 г. ... Ez az ige azt mondja nekünk, Isten mai népének is: hallgass az Úr szavára! Majd fogjuk énekelni a következő istentiszteleten: „Mind igazak ...

9 июн. 2016 г. ... és nem hagy el bennünket, mert Te hűséges Isten vagy, és nem tagadhatod ... Az 1Kor 13:8-ban olvastuk, hogy a szeretet soha el nem fogy.

17 мая 2015 г. ... hogy miért kell őket itthagyni, és Megváltójuk, Mesterük miért emeltetik fel az égbe. Az első egyszerű oka a Krisztus mennybemenetelének az ...

1 янв. 2014 г. ... kedjünk tehát? Miután hallják az igét, miután Keresztelő János beszél ne- kik, szól hozzájuk, és azt ők úgy veszik, mint Isten igéjét, ...

22 сент. 2014 г. ... elveszettek vagyunk nélküled, mennyire értelmetlen és hiábavaló a küzdelem, amit ellenedre és nélküled folytatunk.

meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes.

8 окт. 2015 г. ... ment Illés és Elizeus Gilgálból. Illés azt mondta Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert engem Bételbe küldött az ÚR. Elizeus így felelt: Él ...

31 дек. 2012 г. ... EL NEM MÚLÓ KEGYELEM. Alapige: JSir 3,22. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága.

27 янв. 2019 г. ... Mert hogyha valaki csak felületesen szemléli az Isten igéjét, akkor ... Az lenne jó, ha azt tudnánk mondani, hogy: – Te kellesz, Uram!

29 сент. 2011 г. ... EGYEK LEGYENEK. Alapige: János 17,20-21. Jézus Krisztus könyörög így a főpapi imában: „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, ...

2 окт. 2016 г. ... A hívő ember, amikor Isten akaratának titkát megismeri, akkor tulajdonképpen ezt vallja: Isten akarata szent, tökéletes akarat — mondja ezt ...

26 сент. 2015 г. ... hogy egy katona egy kereszt alatt leborul, egy sírhant keresztje előtt. ... ja az ige: Nem tudsz elszakadni máshogy, csak Jézus Krisztus az, ...

8 мая 2016 г. ... A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ...

29 нояб. 2015 г. ... Szemeimet a hegyekre emelem: honnan jön az én segítségem? Az én segít- ségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Imádkozzunk!

2 нояб. 2006 г. ... következik ez közvetlenül az úgynevezett mindenszentek napja után, ... Az egyik napilapban most halottak napja kapcsán egy plébános így ...

5 мар. 2020 г. ... Énekek: 245; 508. Alapige: Lk 12,13-21. Imádkozzunk! Hálásan köszönjük, Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy ebben a.

5 дек. 2019 г. ... „Boldog Isten” – aztán majd azt nézzük, hogy mit jelent ez Jézus eljövetelére ... Mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyünk, hogy.

AZ IGE TESTTÉ LETT. 3 zus tökéletes Isten, mert Ő az Ige, amely kezdetben Istennél volt, és Isten volt az Ige. Jézus Krisztus és az Atya közt nem ...

8 апр. 2012 г. ... igazságát hirdetem; a templomban, ahol az Isten népe van, ott azt mon- dom: a feltámadás evangéliumát hirdetem, mert azoknak evangélium,.

2 февр. 2012 г. ... „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is ... városból, még a port is verjétek le lábatokról. ... Ez az ember,.

11 сент. 2016 г. ... A SZERETET ÉS A TÖRVÉNY. 3. Mert vegyük el Isten törvényei mögül a szeretetet, és nézzük meg, hogy mi marad. Szeretet nélkül a törvény ...

22 дек. 2016 г. ... át küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. ... li levelek, és így János levele is nem a hogyanra teszi a hangsúlyt, hanem a miértre.

30 дек. 2018 г. ... vekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: Hogy mikép- ... Egy Krisztus gyermekeit üldöző gyilkos számára is elegendő ez a ke-.

20 авг. 2015 г. ... ... az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy vá- rosa volt Istennek, három napi járóföld. ... Talán visszatér és megengesztelődik az Isten.

de végül is az utat csak Jézus Krisztus járja végig. ... 300. dicséretben énekeljük: „Csak Te kellesz én Uram, Benned mindent meg-.

27 июн. 2019 г. ... Először is, hadd szóljak arról, hogy mi előzi meg a fehér ruha ígéretét, itt, a szárdiszbeli gyülekezet hívői számára! Azt mondja Isten ...

19 сент. 2011 г. ... Dr. Sípos Ete Álmos. Igazat adsz-e Istennek… Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasarét Református Egyházközség evangélizációs hetén,.

30 июн. 2012 г. ... Némely bibliafordítás így adja vissza: ti vagytok a só a föld szá- mára. Jézus itt a közönséges konyhasó képét használja arra, ...

17 авг. 2014 г. ... Mihelyst azonban valamelyik angyal is beke- ... Az ördög is vágyna az imádatra, mert ő bukott angyal. De mi történik?

5 июн. 2017 г. ... mutatkozott Isten kegyelme. A Szentlélek személyes munkájának a kife- jezésére is használt egy képet – ezt is hallottuk a történetben – ...

12 дек. 2013 г. ... szeretem őket, velük együtt keresem Istent. Gyermekeimre, unokáim- ra, mint Istentől kapott ajándékokra tekintek, s keresem az Ő akaratát,.

lelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a ... sonlóság a szerecsen komornyik és Saulus, a későbbi Pál apostol története kö- ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.